Αποθήκευση

Σε αρκετές περιπτώσεις τα πάνελ πολυουρεθάνης αποθηκεύονται για κάποιο χρονικό διάστημα πριν από την τοποθέτηση τους. Για την εξασφάλιση της ποιότητας των πάνελ θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι ακόλουθοι κανόνες αποθήκευσης.

  • Τα πάνελ πολυουρεθάνης πρέπει να αποθηκεύονται με την αρχική τους συσκευασία σε επίπεδη, καλυπτόμενη ξηρή και καλά αεριζόμενη θέση.
  • Εάν ο παραπάνω κανόνας δεν είναι εφικτός τότε οι παλέτες των θα πρέπει να καλύπτονται με αδιάβροχο υλικό και με κλίση περίπου 4 – 5 μοίρες.
  • Για την αποφυγή συγκέντρωσης υγρασίας και υδρατμών μεταξύ των πάνελ και του προστατευτικού φιλμ συνίσταται συχνός και επαρκής αερισμός.
  • Τα δέματα – παλέτες των πάνελ θα πρέπει να προστατεύονται από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, την βροχή και την σκόνη. Η κατάσταση των προϊόντων θα πρέπει να ελέγχεται συχνά. Ο χρόνος αποθήκευσης στο εργοτάξιο θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο.