Πλέγμα Περίφραξης KAMFLAP

Η ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. παράγει πλέγμα περίφραξης ορθογωνικής διατομής.

Το πλέγμα συνίσταται από συγκολλημένα εγκάρσια και διαμήκη σύρματα τα οποία αποτελούνται από υποβιβασμένο εν ψυχρό χονδρόσυρμα. Η διάμετρος των συρμάτων είναι από Φ2,7 έως Φ3,5 και οι βρόγχοι που σχηματίζουν έχουν ορθογωνική διατομή 5χ10.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΙΔΟΣ:

Γαλβανισμένο πλέγμα περιφράξεων με βρόγχους ορθογωνικού σχήματος (ηλεκτροσυγκολλητό)

ΠΟΙOΤΗΤΑ Α ΎΛΗΣ:

Γαλβανισμένο σύρμα ημίσκληρο

ΜΟΡΦΗ-ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Φύλλα διαστάσεων 1,50 χ 5,00m και 2,00 χ 5,00m

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Δέματα 50 φύλλων


Σε ιδιόκτητους χώρους, με έμπειρο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα κοπής και επεξεργασίας σιδήρου, η ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. είναι έτοιμη να παραδώσει άμεσα τα προϊόντα της ικανοποιώντας κάθε απαίτηση. Χάρη στην υψηλή του ποιότητα (υψηλή αντοχή με άριστη ολκιμότητα και ελαστικότητα) υπερκαλύπτει τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές.