Διαφώτιστα Τραπεζοειδή Φύλλα Επικάλυψης

Το φαϊμπεργλας είναι σύνθετο υλικό: αποτελείται κυρίως από ίνες γυαλιού (ενίσχυση) και από ένα πολυμερικό υλικό θερμοσκλήρηνσης (ρητίνη), ανθεκτικό στις ακτίνες UV.

Η κατασκευή που επιτυγχάνεται με μία διαδικασία διαπότισης της ρητίνης μεταξύ πολύ λεπτών φύλλων από πολυεστέρα (υποστήριξη) κατά την οποία διασφαλίζεται και ο πλήρης πολυμερισμός της.

Η ευελιξία της διαδικασίας παραγωγής, η μεγάλη αντοχή στη θερμοκρασία (κυμαίνεται από -400 C έως +1400C) και στους χημικούς ρύπους καθώς και οι άριστες μηχανικές ιδιότητες ως προς την αντοχή στο χρόνο, το μικρό βάρος και η ευκολία στην τοποθέτηση, κάνουν τα διαφώτιστα κατάλληλα για κάθε είδος εφαρμογές κάλυψης όπως επιστρωματώσεις, επικαλύψεις, φωταγωγοί, στέγες, παράθυρα, θερμοκήπια, βεράντες ,κλπ. 

Σχέδιο Διατομής

Τοποθέτηση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαφώτιστα-Τραπεζοειδή Φύλλα Επικάλυψης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό βάρος  1,4gr/cm3 (ASTM D-792) 
Ενίσχυση Fiberglass 27%  
Ολική διαπερατότητα φωτός 87%-90%  
 Μετάδοση ακτίνων UV gel coat =19%  
Μετάδοση ακτίνων IR  =87%  
 Μετάδοση ορατού φωτός =89%  
 Συνολική μετάδοση ηλιακής ενέργεις =86% (ASTM E-124)
     Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας:λ    W/m K°0.22  
Συντελεστής θερμικής θερμότητας:Κ W/m2K°5  
 Θερμοκρασιακό εύρος χρήσης -40/-120C°  
Συν/στης θερμ. γραμμικής διασστολής   C°-1 2.7*10-5     (ASTM D-696)  
Απορόφηση ύδατος 0.2% (ASTM D-570)
Σκληρότητα κατά Barcol >45 (ASTM D-2583)
Θερμοκρασία ανάφλεξης 404.4 C° (ASTM D-1929)
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης 487.8 C° (ASTM D-1929)
Αναφλεξιμότητα <6m/min