Διανομή

Η Καμαρίδης Global Wire Α.Β.Ε.Ε. καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και ενέργεια για να φθάσουν τα προϊόντα στον πελάτη σε άριστη κατάσταση.

Κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων επιβάλλεται ο έλεγχος από τον τελικό αποδέκτη για πιθανές ελλείψεις στην ποσότητα ή τυχόν ποιοτικά προβλήματα που πιθανόν να προκλήθηκαν κατά την μεταφορά

Για την διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών, η Καμαρίδης Global Wire Α.Β.Ε.Ε παρακαλεί για την άμεση ενημέρωση σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την παραλαβή.