Χονδρόσυρμα

Χονδρόσυρμα θερμής έλασης υψηλής ολκιμότητας, για χρήση σε συρματουργίες, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΝ 10025 ποιότητα S235, SAE 1006, SAE 1008 και SAE 1010.

Το προϊόν διατίθεται σε ρόλους βάρους 2000 kg περίπου.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΥΒΑ ΛΕΙΟΥ ΧΟΝΔΡΟΣΥΡΜΑΤΟΣ  (Wt%)

Ποιότητα
(Grade)

C

M
n

S
max

P
max

N
max

ΕΝ 10025
S235J2
(St 37)

0,19 max

1,50 max

0,035

0,035

 

SAE 1006

0,08 max

0,25-0,40

0,025

0,020

0,012

SAE 1008

0,10 max

0,30-0,50

0,030

0,020

0,012

SAE 1010

0,08-0,13

0,30-0,60

0,030

0,025

0,012


Ενδεικτικές χρήσεις:
 Βοηθητική χρήση στις κατασκευές και οικοδομές, υποβιβασμός για σύρματα χονδροδεσίας, γαλβανισμό, γαλβανισμένα πλέγματα, ψιλά καρφιά, πλέγματα περιφράξεων,  κλπ. 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ, ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΝΟΧΕΣ ΧΟΝΔΡΟΣΥΡΜΑΤΟΣ

Διάμετρος
(mm)

Επιτρεπτή
Απόκλιση
(mm)

Ονομαστική
Διατομή
(cm2)

Ονομαστικό
Βάρος
(kg/m)

Επιτρεπτή
Ελλειπτικότητα
(mm)

5,5

-/+ 0,3

0,238

0,186

0,48

6,0

-/+ 0,3

0,283

0,222

6,5

-/+ 0,3

0,332

0,260

7,0

-/+ 0,4

0,385

0,302

0,64

(*)8,0

-/+ 0,4

0,503

0,395

10,0

-/+ 0,4

0,785

0,617

12,0

-/+ 0,4

1,131

0,888

14,0

-/+ 0,4

1,539

1,208

16,0

-/+ 0,5

2,011

1,578

0,80

(*) Διατίθεται και σε ευθύγραμμες ράβδους σε μήκος 12m