Δομικά Πλέγματα

Δομικό πλέγμα για χρήση σε μη φέροντα στοιχεία, από χάλυβα με χαρακτηριστικά κατηγορίας Β500Α κατά ΕΛΟΤ 1421-2 ή B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3.

Πλέγμα σχάρας για χρήση σε τοιχία και δάπεδα, από  χάλυβα κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3 ή από χάλυβα με χαρακτηριστικά κατηγορίας Β500Α κατά ΕΛΟΤ 1421-2.

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

Ονομασία
ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

Διαστάσεις
(m)

Διαμήκη σύρματα

Εγκάρσια σύρματα

Βάρος
φύλλου
(kg)

Φύλλα
ανά
δέμα
(τεμ)

Βάρος
ανά
δέμα
(kg)

Αριθμός

Διάμετρος
(mm)

Αποστάσεις
(mm)

Αριθμός

Διάμετρος
(mm)

Αποστάσεις
(mm)

Ο92

5,00Χ2,15

15

4,2

150

20

4,2

250

12,86

100

1.286

Τ92

5,00Χ2,15

15

4,2

150

32

4,2

156

15,67

100

1.567

Τ131

5,00Χ2,15

15

5,0

150

34

5,0

150

21,5

100

2.150

Τ139

5,00Χ2,15

22

4,2

100

50

4,2

100

23,70

50

1.185

(*)Τ188

5,00Χ2,15

15

6,0

150

32

6,0

156

31,92

50

1.596

Τ196

5,00Χ2,15

22

5,0

100

50

5,0

100

33,50

50

1.675


ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ονομασία 
ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

Διαστάσεις
(m)

Διαμήκη σύρματα

Εγκάρσια σύρματα

Βάρος
φύλλου
(kg)

Φύλλα
ανά δέμα
(τεμ)

Βάρος
ανά δέμα
(kg)

Αριθμός

Διάμετρος
(mm)

Αποστάσεις
(mm)

Αριθμός

Διάμετρος
(mm)

Αποστάσεις
(mm)

Τ92-1,25

5,00Χ1,25

9

4,2

150

32

4,2

150

8,40

60

504

Τ92-1,55

5,00Χ1,55

11

4,2

150

32

4,2

150

11,15

60

669

Τ139-1,25

5,00Χ1,25

13

4,2

100

50

4,2

100

12,60

60

756

Τ139-1,55

5,00Χ1,55

16

4,2

100

50

4,2

100

15,20

60

912


ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΧΑΡΑΣ 

Ονομασία 
ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

Διαστάσεις
(m)

Διαμήκη σύρματα

Εγκάρσια σύρματα

Βάρος
φύλλου
(kg)

Φύλλα
ανά δέμα
(τεμ)

Βάρος
ανά δέμα
(kg)

Αριθμός

Διάμετρος
(mm)

Αποστάσεις
(mm)

Αριθμός

Διάμετρος
(mm)

Αποστάσεις
(mm)

(**)Τ251Ε

3,60Χ2,15

11

8,0

200

18

8,0

200

25,80

50

1.290

Τ251Β

3,60Χ2,15

10

8,0

200

17

8,0

200

28,99

50

1.450

Τ393

3,60Χ2,15

10

10,0

200

17

10,0

200

45,29

30

1.359

(*) Παράγονται με χάλυβα  κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3 ή B500A κατά ΕΛΟΤ 1421-2
(**) Παράγονται με χάλυβα  κατηγορίας B500A κατά ΕΛΟΤ 1421-2