Μανδύες Υποστηλωμάτων Δοκών και Τοιχίων

Προκατασκευασμένος μανδύας για χρήση σε υποστυλώματα, δοκούς και τοιχία.

Ο χάλυβας οπλισμού είναι κατηγορίας B500C, υψηλής αντοχής και ολκιμότητας, πιστοποιημένος κατά ΕΛΟΤ 1421-3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΝΔΥΑ

Φ8/100mm 

Διαστ.
(m)

Βάρος
Φύλ.
(kg)

Φύλλα/
δέμα
(τεμ)

Βάρος/
δέμα
(kg)

0,80Χ3,00

11,5

50

574

1,00Χ3,00

13,8

50

692

1,20Χ3,00

16,2

50

811

1,40X3,00

18,6

50

929

1,60X3,00

21,6

50

1.081

1,80X3,00

24,0

50

1.200

2,00X3,00

27,0

50

1.350

2,20X3,00

29,4

50

1.470

2,40X3,00

32,4

30

972

2,60X3,00

34,8

30

1.044

2,80X2,60

32,2

30

966

3,00X2,60

34,3

30

1.029

3,20X2,60

37,3

30

1.089

3,40X2,60

38,4

30

1.152

3,60X2,60

40,0

30

1.212

3,80X2,60

42,5

30

1.275

4,00X2,60

44,5

30

1.335


Φ10/100mm 

Διαστ.
(m)

Βάρος
Φύλ.
(kg)

Φύλλα/
δέμα
(τεμ)

Βάρος/
δέμα
(kg)

0,80Χ3,00

16,6

50

830

1,00Χ3,00

20,5

50

1.025

1,20Χ3,00

24,2

50

1.210

1,40X3,00

27,9

50

1.395

1,60X3,00

32,3

50

1.615

1,80X3,00

36,0

50

1.800

2,00X3,00

40,4

50

2.020

2,20X3,00

44,1

50

2.205

2,40X3,00

48,4

30

1.452

2,60X3,00

52,1

30

1.563

2,80X2,60

48,4

30

1.452

3,00X2,60

51,6

30

1.548

3,20X2,60

54,8

25

1.370

3,40X2,60

58,0

25

1.450

3,60X2,60

61,2

25

1.530

3,80X2,60

64,4

25

1.610

4,00X2,60

67,6

25

1.690


Φ12/100mm 

Διαστ.
(m)

Βάρος
Φύλ.
(kg)

Φύλλα/
δέμα
(τεμ)

Βάρος/
δέμα
(kg)

1,20Χ3,00

34,0

25

849

1,40X3,00

39,3

25

982

1,60X3,00

45,3

25

1.132

1,80X3,00

50,6

25

1.265

2,00X3,00

56,6

25

1.415

2,20X3,00

61,9

20

1.239

2,40X3,00

67,9

20

1.359

2,60X3,00

73,3

20

1.465

2,80X2,60

68,1

20

1.362

3,00X2,60

72,7

20

1.455

3,20X2,60

77,3

16

1.238

3,40X2,60

82,0

16

1.311

3,60X2,60

86,6

16

1.385

3,80X2,60

91,2

12

1.094

4,00X2,60

95,8

12

1.150


Φ8/125mm 

Διαστ.
(m)

Βάρος
Φύλ.
(kg)

Φύλλα/
δέμα
(τεμ)

Βάρος/
δέμα
(kg)

0,80Χ3,00

9,6

50

479

1,00Χ3,00

11,5

50

574

1,20Χ3,00

13,4

50

669

1,40X3,00

15,3

50

764

1,60X3,00

17,8

50

892

1,80X3,00

19,7

50

986

2,00X3,00

22,3

50

1.115

2,20X3,00

24,2

50

1.209

2,40X3,00

26,7

30

801

2,60X3,00

28,6

30

858

2,80X2,60

25,6

30

768

3,00X2,60

27,2

30

816

Απόκλιση βάρους ±6%


Φ10/125mm

Διαστ.
(m)

Βάρος
Φύλ.
(kg)

Φύλλα/
δέμα
(τεμ)

Βάρος/
δέμα
(kg)

1,00Χ3,00

16,8

 

 

1,20Χ3,00

19,8

50

990

1,40X3,00

22,7

50

1.135

1,60X3,00

26,4

50

1.320

1,80X3,00

29,3

50

1.465

2,00X3,00

32,9

50

1.645

2,20X3,00

35,9

50

1.795

2,40X3,00

39,5

30

1.185

2,60X3,00

42,5

30

1.275

2,80X2,60

38,0

30

1.140

3,00X2,60

40,5

30

1.215

Απόκλιση βάρους ±4,5%

Σημείωση: Κατόπιν συμφωνίας, υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής μανδυών ειδικών απαιτήσεων