Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας.

Εγκατάσταση

Γενικές Οδηγίες

Το τελικό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα ενός έργου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προσεκτική και σωστή εγκατάσταση των πάνελ καθώς και των ειδικών τεμαχίων.

Παρακάτω παρατίθενται οι κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να τηρηθούν κατά την διαδικασία της εγκατάστασης των πάνελ της Καμαρίδης Global Wire Α.Β.Ε.Ε.

Ξεκινώντας θα πρέπει να μελετηθούν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές των υλικών που πρόκειται να τοποθετηθούν για την αποφυγή πιθανών προβλημάτων κατά την εγκατάσταση.

Πριν από την τοποθέτηση θα πρέπει να επιθεωρείται η δομή του κτιρίου, ο μεταλλικός σκελετός και ιδιαίτερα τα μεταλλικά στοιχεία στερέωσης των πάνελ. Η ομοιομορφία των τεγίδων και μηκίδων είναι πολύ σημαντική για την σωστή τοποθέτηση των πάνελ οι οποίες θα πρέπει να είναι εντός των ορίων των ευρωπαϊκών προτύπων και κανονισμών.

Όταν η κοπή των πάνελ επιβάλλεται να γίνει στο εργοτάξιο θα πρέπει να χρησιμοποιείται ειδικό ηλεκτρικό περιστροφικό παλινδρομικό πριόνι – σέγα. Διάφορα άλλα κοπτικά μηχανήματα όπως ηλεκτρικός τροχός ή πριόνια χειρός είναι ακατάλληλα προς χρήση στην εν λόγο διαδικασία.

Μετά την κοπή των πάνελ θα πρέπει να καθαριστούν με προσοχή οι επιφάνειες από τα μεταλλικά γρέζια και ρινίσματα που δημιουργήθηκαν κατά την κοπή.

Το τεχνικό προσωπικό που εργάζεται στις στέγες των κτιρίων υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς π.χ. υποχρεωτικά υποδήματα ασφαλείας με εύκαμπτη αντιολισθητική σόλα.

Το φαινόμενο της γαλβανικής διάβρωσης που προκαλείται από την άμεση επαφή ασύμβατων υλικών σε συνάρτηση με την παρουσία υγρασίας, συχνά υποτιμάται. Η διάβρωση πιθανόν να προκαλέσει την γρήγορη οξείδωση του ενός από τα υλικά που έρχονται σε επαφή. Για την αποφυγή του εν λόγο φαινομένου μια λεπτή μεμβράνη από PVCθα πρέπει να τοποθετείται μεταξύ των υλικών.

Στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας επιβάλλεται ο καθαρισμός των επιφανειών των πάνελ στην οροφή του κτιρίου. Επιβάλλεται η απομάκρυνση όλων των χρησιμοποιούμενων αντικειμένων, όπως βίδες, ροδέλες και πάσης φύσεως μεταλλικά αντικείμενα για την αποφυγή πιθανής διάβρωσης, οξείδωσης και τυχόν λεκέδων στις επιφάνειες.

Εγκατάσταση

Τα πάνελ οροφής και πλαγιοκαλυψης θα πρέπει να τοποθετούνται και να στερεώνονται με ασφάλεια στον μεταλλικό σκελετό του κτιρίου με αυτοδιάτρητες βίδες στα σημεία όπου υποδεικνύονται από την εκάστοτε μελέτη.

Τα κύρια υλικά στερέωσης των πάνελ στον μεταλλικό σκελετό του κτιρίου είναι οι αυτοδιάτρητες βίδες με διαφορετικά σπειρώματα στο πάνω και στο κάτω μέρος της βίδας.

Οι συγκεκριμένες βίδες είναι ειδικές ώστε να διεισδύουν στα πάνελ με σκοπό να σταθεροποιείται το πάνελ στον μεταλλικό σκελετό του κτιρίου, προσφέροντας ταυτόχρονα στεγανότητα στο σημείο επαφής τους με το εξωτερικό φύλο χάλυβα χωρίς να απαιτείται προηγούμενη διάτρηση του σημείου στήριξης.

Η ικανότητα διάτρησης των παραπάνω υλικών είναι ανάλογη με το πάχος του μετάλλου που πρόκειται να διατρήσει. Για πάχος από 1,2mmέως 5mm η ικανότητα διάτρησης είναι 6, ενώ για πάχος από 5mm έως 12mmη ικανότητα διάτρησης είναι 12.

Κατάλληλα εργαλεία, όπως ηλεκτρικά τρυπάνια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την διάτρηση και στερέωση των υλικών.

Η σωστή δύναμη σύσφιξης των αυτοδιάτρητων βιδών και η σωστή συμπίεση του ελαστικού της βίδας έχει σαν αποτέλεσμα την εξασφάλιση της αεροστεγανότητας των πάνελ, χωρίς να επιφέρει παραμόρφωση στην επιφάνεια του πάνελ.

Τα πάνελ της Καμαρίδης Global Wire Α.Β.Ε.Ε. μπορούν να τοποθετηθούν σε οροφές κτιρίων με τεγίδες κατασκευασμένες από χάλυβα, ξύλο, καθώς και οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο μεταλλικό προφίλ.

Τα ελάχιστα πλάτη των τεγίδων υποστήριξης είναι ≥60mm για τις ενδιάμεσες και ≥40 mm για τις ακραίες τεγίδες.

Για τα μέγιστα επιτρεπόμενα ανοίγματα, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους πίνακες φορτίων της αντίστοιχης ενότητας.

Η ελάχιστη επιτρεπόμενη κλίση για τα πάνελ πολυουρεθάνης χωρίς ενώσεις, με διάταξη κατά μήκος είναι ≥ 5Ο (8,8%) ενώ αντίστοιχα με ένωση είναι ≥ 7Ο (12,3%).

Σημαντικός παράγοντας την ημέρα της τοποθέτησης των πάνελ είναι η φορά και η ένταση των ανέμων που επικρατούν στην εκαστοτε περιοχή. Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται στην αντίθετη φορά από εκείνη του ανέμου.

Για την κάλυψη μεγάλων επιφανειών που απαιτείται η χρήση μεγάλων μηκών πάνελ, η Καμαρίδης Global Wire Α.Β.Ε.Ε. παράγει πάνελ με αλληλοεπικάλυψη για να εξυπηρετήσει οποιαδήποτε ειδική ζήτηση. Η άνω πλευρά του χαλύβδινου φύλου είναι μεγαλύτερη σε μήκος από την κάτω πλευρά χωρίς την ύπαρξη του αφρού πολυουρεθάνης. Ειδική ταινία εφαρμόζεται και χρησιμοποιείται για την εξασφάλιση της στεγανότητας όταν το άνω φύλο αλληλεπικαλύπτει το κάτω φύλο.

Το μήκος της αλληλοεπικάλυψης είναι 200mm. Κατά την διαδικασία της αλληλοεπικάλυψης παράγονται δυο τύποι πάνελ ανάλογα με την φορά τοποθέτησης. Τα πάνελ με φορά δεξιά και τα πάνελ με φορά αριστερά.

Τα πάνελ πλαγιοκάλυψης φανερής στήριξης τύπου InsothermWPUμπορούν να τοποθετηθούν σε μηκίδες από χάλυβα , ξύλο και σκυρόδεμα οπλισμένο με ενσωματωμένο μεταλλικό προφίλ.

Τα ελάχιστα πλάτη των τεγίδων υποστήριξης είναι ≥ 60 mm για τις ενδιάμεσες είναι ≥ 40 mm.

Τα πάνελ πλαγιοκάλυψης μπορούν να τοποθετηθούν σε κάθετη και σε οριζόντια θέση αντίστοιχα.

Για τα μέγιστα επιτρεπόμενα ανοίγματα, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους πίνακες φορτίων της αντίστοιχης ενότητας.

Στις κάθετες εγκαταστάσεις, πρέπει να υπάρχει ένα κενό περίπου 5 mm στο κάτω μέρος του Insotherm WPU. Αντίστοιχα σε οριζόντιες εγκαταστάσεις, τα πάνελ θα πρέπει να εγκατασταθούν από τα κάτω προς τα πάνω, ώστε να σφραγίζουν οι ενώσεις τους και να αποφευχθεί ο κίνδυνος διαρροής νερού.

Αφού εγκατασταθεί το πρώτο φύλλο, τοποθετήστε το επόμενο πάνελ μέσα στην θηλυκή εσοχή του πρώτου φύλλου και πιέζουμε για μια σωστή εφαρμογή, αφήνοντας ένα χώρο περίπου 6-8 χιλιοστά.

Η φορά συναρμολόγησης του Insotherm WPU θα πρέπει να είναι η ίδια με την κατεύθυνση του ανέμου που επικρατεί στην περιοχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η φορά τοποθέτησης των πάνελ Insotherm SFPU θα πρέπει να είναι αντίθετη προς την κατεύθυνση του ανέμου, έτσι ώστε οι αρθρώσεις των πάνελ να μην εκτίθενται στον άνεμο.

© 2023 | All Rights Reserved | Powered by PROTOCOL
Επικοινωνήστε μαζί μας