Καλώς ορίσατε!

Η KAMAΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE ABEE είναι μια από τις μεγαλύτερες Ελληνικές Βιομηχανίες Χάλυβα, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής Πάνελ Πολυουρεθάνης PUR INSOTHERM-PIR PIROTHERM PANELS και ο μεγαλύτερος παραγωγός Μαύρων και Γαλβανισμένων Συρμάτων, Πρόκας και Δομικών Πλεγμάτων στην Ελλάδα.

Πάνελ

Πάνελ πολυουρεθάνης Kεραμίδι, Πάνελ πολυουρεθάνης (PUR/PIR), Πάνελ Πυράντοχα Πετροβάμβακα, Πάνελ Ψυκτικών Θαλάμων

Περισσότερα

Σύρματα

Σύρματα Σκληρά (Fil Clair), Σύρματα Μαύρα Μαλακά (Ανοπτημένα), Σύρματα Γαλβανισμένα, Καρφοβελόνες Κοινές

Περισσότερα

Χαλυβουργικά Προϊόντα

Δοκοί, κοίλοι Δοκοί, Σίδηρος εμπορίου, Χαλυβδοσωλήνες Κατασκευών, Χάλυβας Οπλισμού, Χάλυβας Οπλισμού σε ρόλους

Περισσότερα

Our Guarantee

Άμεση Εξυπηρέτηση

Η ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. έχει σαν βασική της φιλοσοφία την άμεση εξυπηρέτηση.

Πιστοποίηση

Η πιστοποίηση EN ISO 9001:2015 είναι η απόδειξη των υψηλών προδιαγραφών των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών της Καμαρίδης Global Wire A.B.E.E.

Τεχνογνωσία

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία των στελεχών μας, είναι καθοριστική για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Περιβάλλον

Στόχος της εταιρείας μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η 'πράσινη' ανάπτυξη και πολιτική σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας.

Ποιότητα

Στόχος της ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. είναι η προμήθεια και η παραγωγή μεταλλικών στοιχείων υψηλής τεχνολογίας.

Ασφάλεια

Η ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE Α.Β.Ε.Ε. πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ώστε να είναι σύμφωνη με τους κανόνες του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.).

Κοινωνική Προσφορά

Η κοινωνική δράση της Καμαρίδης Global Wire Α.Β.Ε.Ε. αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 40χρόνης ιστορίας αλλά και της φιλοσοφίας της, αφού η εταιρεία επιτελεί σημαντικό κοινωνικό, πολιτιστικό και φιλανθρωπικό έργο τόσο στις τοπικές κοινωνίες όσο και πανελλαδικά.

Στόχος της Καμαρίδης Global Wire Α.Β.Ε.Ε. είναι να ενισχύει διαρκώς τη δράση της ως ενεργός εταιρικός πολίτης που σέβεται και προωθεί τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές αξίες του τόπου μας: τον σεβασμό προς τον άνθρωπο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τον σεβασμό προς το περιβάλλον που κληρονομήσαμε, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

KAMARIDIS GLOBAL WIRE SA PROMO VIDEO

Παρακαλώ δείτε το video της εταιρείας
Επικοινωνήστε μαζί μας